กุหลาบเพชร

26169711_1745978972103408_184571750513995855_n

นานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งซึ่งทรงปกครองเมืองเล็กๆ เมืองที่ไม่มีอำนาจอันใด แถมเมืองนั้นยังไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอันสูงค่า ชาวเมืองก็ยากจนและมีการศึกษาไม่สูงนัก

แต่เมืองนี้มีสิ่งที่เชิดชูหน้าตาของผู้คนสิ่งหนึ่งซึ่งก็คือเพชรเม็ดโต สวยงาม สมบูรณ์อยู่เม็ดหนึ่ง ซึ่งพระราชาได้รับเป็นมรดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคน พระราชาอยากให้ประชาชนได้ชื่นชมและภาคภูมิใจกับเพชรเม็ดนี้ จึงทรงจัดแสดงเพชรเม็ดงามไร้ตำหนิให้ผู้คนทั่วสารทิศได้มาชมในท้องพระโรงในพระราชวัง

วันหนึ่งทหารองครักษ์ที่เฝ้าเพชรเม็ดงามอยู่ได้เข้าเฝ้าเพื่อแจ้งข่าวร้ายแก่พระราชาว่าเพชรเม็ดงามนั้นมีรอยร้าวเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยไม่มีใครแตะต้องเพชรเม็ดนั้นเลย เพราะมีการอารักขาเพชรนั้นอย่างดีทั้งกลางวันกลางคืน พระราชาทรงรีบรุดไปดูเพชรเม็ดนั้นแล้วก็ทรงสลดพระทัยเป็นที่สุดที่ได้เห็นรอยร้าวอยู่ตรงกลางเพชรเม็ดงามนั้น พระราชาทรงประชุมเรียกช่างเจียระไนเพชรฝีมือดีในเมืองมาดู นายช่างทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เพชรนั้นไร้ค่า ไร้ราคาเสียแล้ว เพราะมันมีรอยร้าวที่ไม่สามารถแก้ไขได้”

พระราชาทรงหดหู่พระทัยเป็นที่สุด “หมดกัน ไม่มีอีกแล้วความภาคภูมิใจของบ้านเมืองนี้ เราช่างเป็นเมืองเล็กๆ ที่ยากจน และที่ไม่มีค่าอะไรในสายตาเมืองใหญ่เลย” ทรงปรารภด้วยความท้อแท้ยิ่ง

และแล้วก็มีชายนิรนามคนหนึ่งเดินผ่านมา และบอกว่าเขาเองก็เป็นช่างเจียระไนเพชรเช่นกัน เขามาขอตรวจดูเพชรที่มีตำหนินั้น เขาบอกพระราชาอย่างมั่นใจหลังพิจารณาดูเพชรแล้วว่า “ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ข้าพเจ้าสามารถทำให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมได้” พระราชาทรงตกพระทัยยิ่ง ชายผู้นั้นขอให้พระราชามอบเพชรเม็ดนั้นให้เขาแล้วเขาจะนำมาคืนภายในเจ็ดวัน

พระราชาไม่ต้องการให้เพชรเม็ดนั้นออกจากเขตพระราชวังไป แม้มันจะมีตำหนิก็ตาม จึงสั่งให้ชายผู้นั้นมาทำการเจียระไนเพชรเม็ดนั้นในเขตพระราชวัง และมีคนอารักขามิได้ขาด

ผ่านไปเจ็ดวันแห่งการรอคอยอันยาวนาน พระราชาแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเอง ในสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้า เพชรเม็ดนั้นได้ถูกเจียระไนเป็นดอกกุหลาบบานสะพรั่งพร้อมก้าน ใบ และหนาม โดยก้านคือรอยร้าวของเพชรนั่นเอง เป็นงานศิลปะชิ้นที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว

ด้วยความดีใจพระราชาทรงบำเหน็จรางวัลแด่ชายคนนั้นโดยกล่าวว่า “ท่านได้นำเอาสิ่งที่สวยงามและสมบูรณ์มาปรับปรุงให้ดีขึ้นอีก” ชายผู้นั้นปฏิเสธที่จะรับรางวัลใดพร้อมกล่าวว่า “ข้าพเจ้าหาได้ทำในสิ่งนั้นไม่ สิ่งที่ข้าพเจ้าทำคือการนำเอาสิ่งที่มีตำหนิ มีรอยร้าวที่หัวใจ มาทำให้เป็นสิ่งที่งดงามต่างหาก”

💎 💎

เราทุกคนต่างมีรอยร้าวในตัวเราเองทั้งนั้น ไม่มีใครไร้ซึ่งตำหนิ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหา มองเห็น และยอมรับรอยร้าวของเรา แล้วปรับปรุงปรับเปลี่ยน เจียระไนชีวิตให้ดีขึ้นในทุกวัน

คนส่วนใหญ่มองแต่ความไม่สมบูรณ์ของชีวิตตัวเอง แล้วจมปลักอยู่กับตำหนินั้น แต่มองไม่เห็นศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่

วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราจะเริ่มฝึกดวงตาและดวงใจของเราให้มองความเป็นไปได้ และเห็นโอกาสที่แฝงตัวอยู่ในทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราและคนรอบตัว

💎 💎

อรุณสวัสดิ์เพชรที่มีรอยร้าวในหัวใจทุกเม็ด เรามีโอกาสที่จะกลายเป็นกุหลาบเพชรชิ้นที่งดงามที่สุดในโลก มีค่ามหาศาล และมีเอกลักษณ์ในตัวเอง เพียงเรามองให้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ เปลี่ยนตำหนิที่มีให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่งดงาม

มีความสุขในการเจียระไนชีวิตค่ะ

💎 💎

(กุหลาบเพชร เรียบเรียงจาก The scratched Diamond, https://www.uua.org/re/tapestry/children/loveguide/session5/168619.shtml)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s