จูงมือ

26229722_1744276332273672_8221137782748184382_n

ใครคนหนึ่งกล่าวว่า…
ช่องว่างระหว่างนิ้วมีไว้
เพื่อให้นิ้วมือของใครอีกคนมาประสาน
แล้วเดินจูงมือไปด้วยกัน

การสัมผัส…การใส่ใจ…ทำให้รักนั้น…พิเศษ

💕💞💕

มีความสุขเมื่อได้ทำในสิ่งธรรมดาให้คนพิเศษที่เรารักค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s