ความรัก

28055909_1785773664790605_7631437132848506826_n

มาถึงวันนี้
ฉันได้เข้าใจแล้วว่า
ที่สุดของที่สุดของ ‘ความรัก’
ไม่ใช่การได้เป็น ‘คนรัก’
แต่เป็นการได้เป็น ‘กัลยาณมิตร’ ที่หวังดีต่อกันไปจนตลอดชีวิต

ขอให้ทุกคนได้พบ ‘กัลยาณมิตร’ คนนั้นนะคะ

สุข ใกล้ ใจ ในยามค่ำค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s