จุดเริ่มต้น

29512985_1826239817410656_5571146652535750656_n.jpg

ชายคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อเขายังเป็นเด็กวัยรุ่น เขาเคยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้า

“ข้าแด่พระเจ้า ขอให้ฉันได้มีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้”

เมื่อเขาเข้าสู่วัยกลางคนเขาเริ่มตระหนักแล้วว่าครึ่งชีวิตเขาได้ผ่านไปแล้วแต่เขายังไม่อาจเปลี่ยนใครได้สักคน เขาจึงเปลี่ยนคำอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าใหม่

“ข้าแด่พระเจ้า ขอให้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงแค่คนใกล้ตัวได้ก็เพียงพอแล้ว แค่ได้เปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทได้ ฉันก็จะพอใจเป็นอย่างยิ่ง”

ขณะนี้ชายคนนั้นได้กลายเป็นผู้เฒ่าที่มีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้น้อยเต็มที เขาจึงได้รู้ดีว่าที่ผ่านมาเขาคิดผิดไปเพียงใด ตอนนี้คำอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าจึงกลายเป็นแค่

“ข้าแด่พระเจ้า ขอให้ฉันได้มีพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เพราะหากฉันขอข้อสุดท้ายตั้งแต่แรก ฉันคงไม่ต้องเสียเวลาทั้งชีวิตแบบนี้”

🌹🌼🌸💐

แม่ชีเทเรซ่าเคยกล่าวเอาไว้ว่า หากเพียงเราทุกคนจะเก็บกวาดแต่เพียงบ้านของเราให้สะอาด โลกทั้งโลกก็จะสะอาดขึ้น

มีความสุขวันที่เราเป็นคนดีค่ะ

จุดเริ่มต้น เรียบเรียงจากเรื่องเล่าที่ได้ยินมาค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s