ดีเสมอ

27655244_1779205422114096_3449893488038158853_n

ทุกอย่างมีดีเสมอ แม้นาฬิกาที่ตายแล้ว ก็ยังบอกเวลาถูกตั้งสองครั้งต่อวัน

บางสิ่งอาจไม่มีค่าอะไรสำหรับเรา แต่สำหรับเขา มันอาจหมายถึงการมีชีวิตอยู่ต่อ

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นอยู่ มีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ…

แม้ความรักก็เช่นกัน

💞💕💝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s