ตื่น

29062843_1813042035397101_2780263851189338112_n

การฝัน คือการมองออกไปที่อื่น
การตื่น คือการมองเข้ามาในตัวเอง

มีความสุขวันพักผ่อนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s