…ทางระบาย…

27749946_1784088254959146_6085359354939094741_n

Dead Sea (เดดซี) จริงๆ แล้วเป็นชื่อของทะเลสาบ และน้ำในทะเลสาบเดดซี นี้ก็มีความเข้มข้นของเกลือสูงมากจนทำให้คนเราสามารถลอยตัวอยู่ได้ ปริมาณของเกลือใน ทะเลสาบเดดซี มีค่าประมาณ 35% สูงกว่าน้ำทะเลธรรมดาถึงสิบเท่า และด้วยความเค็มมากนี้จึงไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตใด ไม่ว่าจะเป็นปลา สัตว์น้ำ หรือพืชน้ำ อาศัยอยู่ในที่นี้เลย มันจึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบเดดซี

ทว่าทางตอนเหนือของทะเลสาบเดดซี มีทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า Galilee (กาลิลี) ทั้งทะเลสาบเดดซี และ ทะเลสาบกาลิลี ต่างก็รับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำจอร์แดน แต่ทะเลสาบทั้งสองนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง ทะเลสาบกาลิลี สวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำมากมาย ทะเลสาบกาลิลีมีปลาอาศัยอยู่กว่ายี่สิบสายพันธุ์

ทะเลสาบที่รับน้ำมาจากที่เดียวกัน อยู่ในละแวกเดียวกัน ระยะห่างระหว่างสองทะเลสาบก็แค่ 63 ไมล์ แต่ทำไมจึงต่างกันมากมาย?

น้ำจากแม่น้ำจอร์แดนไหลมาสู่ทะเลสาบกาลิลี แล้วไหลออกไปสู่ที่ต่ำกว่า ทำให้มีการถ่ายเทน้ำ ทะเลสาบจึงมีชีวิตชีวา มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แต่ทะเลสาบเดดซีนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึงสี่ร้อยกว่าเมตร จึงไม่มีทางระบายน้ำออกได้เลย น้ำที่ไหลเข้ามามีเพียงการระเหยออกเท่านั้น แต่การระเหยออกของน้ำยังคงทิ้งเกลือแร่ต่างๆ ไว้สะสมเรื่อยๆ จนทำให้น้ำในทะเลสาบเดดซี นั้นมีปริมาณเกลือแร่อยู่สูงมากเกินไปซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิต

ทะเลสาบเดดซีรับน้ำจากแม่น้ำจอร์แดน โอบอุ้มไว้ แต่ไม่มีการถ่ายเท ไม่มีการให้ ผลที่เป็นอยู่คือไม่มีชีวิตใดอยู่ในนั้นได้

💦💧

ชีวิตเราก็เช่นกัน ชีวิตไม่ได้มีแค่เพียงการรับ การให้จะยิ่งทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวามากขึ้น รีบหาทางระบายให้กับทะเลแห่งชีวิตของเรานะคะ

(ทางระบาย เรียบเรียงจาก The Difference Between Life and Death: A Tale of Two Seas. https://billhogan77.wordpress.com/2013/04/16/the-difference-between-life-and-death-a-tale-of-two-seas/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s