สุข

29340037_1820904234610881_3016311834983530496_n

แค่ดึงใจกลับมา
อยู่กับสิ่งที่เห็นเบื้องหน้า
แค่นี้ก็รู้สึกถึงความสงบสุข
ยิ่งนัก

สุขกับปัจจุบันขณะนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s