เปลี่ยนตัวเอง

28058788_1795976130437025_6709996974174616138_n

นานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งได้เดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารของอาณาเขตที่ตนปกครองอยู่

เมื่อกลับมาถึงพระราชวัง พระราชาทรงรับสั่งให้จัดการปูถนนทั่วประเทศด้วยหนังสัตว์ เพื่อที่พระองค์จะได้เดินไปอย่างสะดวกสบายกว่านี้ เพราะถนนหนทางที่ขรุขระทำให้การเดินทางในครั้งที่ผ่านมาทรงลำบากร่างกายยิ่งนัก

แน่นอนว่าการปูถนนด้วยหนังสัตว์ต้องใช้หนังสัตว์มากมายและทุนทรัพย์จำนวนมหาศาล

ในการประชุมของบรรดาขุนนางทั้งหลาย มีขุนนางคนหนึ่งกล้าพอที่จะเอ่ยปากบอกว่า “พระราชา แทนที่จะปูถนนด้วยหนังสัตว์ซึ่งต้องใช้เงินมากมาย ทำไมไม่ตัดหนังสัตว์แผ่นเล็กๆ รองพระบาทก็พอ?”

พระราชาทรงแปลกใจกับความคิดเห็นของขุนนาง แต่ก็ตัดสินใจทำฉลองพระบาท (รองเท้า) แทน

🌹🌷🌸💐🌻🌼

บ่อยครั้งไหม ที่เราเรียกร้องให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้น แทนที่จะพยายามเปลี่ยนโลกให้โลกน่าอยู่ขึ้น เปลี่ยนตัวเรา เปลี่ยนความคิดของตัวเองจะง่ายกว่าไหม?

มีความสุขวันหยุดค่ะ
😛😆☺️

(เปลี่ยนตัวเอง เรียบเรียงจาก Don’t Change the World, http://inspirations-for-living.blogspot.sg/2013/08/dont-change-world.html?m=1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s