เสียงกระดิ่ง

28058986_1787294871305151_1162592441253248599_n

 

ใกล้บ้านฉันมีทุ่งหญ้ากว้าง และที่แห่งนี้มักมีม้าสองตัวมาหากินอยู่เสมอ หากมองจากระยะไกล จะเห็นว่าม้าทั้งสองตัวไม่มีอะไรแตกต่างจากกันเลย แต่หากคุณหยุดรถมองดูหรือเดินผ่านใกล้ๆ คุณจะเห็นว่ามีม้าตัวหนึ่งตาบอด แต่เจ้าของม้าเลือกที่จะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปกติสุขเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณมักจะได้ยินเสียงกระดิ่งจากม้าอีกตัวในทุ่งหญ้าเป็นระยะ ๆ กระดิ่งนั้นเป็นสัญญาณบอกให้ม้าตัวที่ตาบอดรู้ว่าอยู่ที่ไหนและเดินตามได้

เมื่อคุณยืนมองอยู่ คุณจะเห็นว่าม้าตัวที่สายตาปกติจะคอยมองไปที่ม้าตาบอดเพื่อมองดูความเป็นไปเสมอ ม้าตัวที่ตาบอดจะคอยฟังเสียงกระดิ่งและเดินตามด้วยความเชื่อมั่นว่ามันจะเดินไปในที่ที่ปลอดภัย

เมื่อถึงเวลาเดินกลับคอกยามค่ำ ม้าตัวที่มีกระดิ่งจะค่อยๆ เดินช้าๆ และหันกลับมามองม้าตัวที่ตาบอดเป็นบางครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่ามันอยู่ไม่ไกลจนเกินไปที่จะได้ยินเสียงกระดิ่ง
..
.
บางครั้งเราก็เป็นเหมือนม้าตาบอด…ที่มีกัลยาณมิตรคอยห่วงหา ชี้แนะนำทาง
บางทีเราก็เป็นเหมือนม้าที่มีกระดิ่ง คอยช่วยเป็นหูเป็นตา นำทางให้ผู้อื่น
โปรดเงี่ยหูฟังเสียงกระดิ่งของกันและกัน
และที่สำคัญ…ลองพยายามเข้าใจคนอื่นให้มาก
เพราะทุกคนที่เราพบเจอต่างมีปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ต่างกันไป

ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
รักให้มากที่สุด
ใส่ใจคนอื่นอย่างจริงใจ
พูดด้วยใจที่เมตตา

มีความสุขในวันปีใหม่จีนค่ะ

(เสียงกระดิ่ง เรียบเรียงจาก Two horses, http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=148)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s