คำสอนสุดท้ายของเล่าจื๊อ

37376118_1973801692654467_1696195654499434496_o.jpg

เล่าจื๊อนักปรัชญาชาวจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่ง เป็นนักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญทางเต๋า ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในช่วง 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราชในช่วงของสงครามปรัชญา และสงครามการเมืองยุคชุนชิว ท่านมีผลงานคือตำราอันเป็นแบบแผนในทางเต๋า นั่นคือ “เต๋าเต็กเก็ง”

ขณะที่เล่าจื๊อนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียร อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัฐจ้าว เล่าจื๊อรู้ว่าสงครามกำลังจะเกิดในเมืองนั้น ซึ่งจะต้องสร้างความเสียหายใหญ่หลวง จึงตัดสินใจที่จะหลบไปอยู่ที่อื่น

เล่าจื๊อเก็บข้าวของที่จำเป็นแล้วออกเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองจำเล่าจื๊อได้ จึงถามว่า “อาจารย์ท่านจะไปไหนหรือ?” เล่าจื๊อตอบว่า “ไปในที่ที่ไม่มีสงคราม”

เจ้าหน้าที่กล่าวต่อว่า “อาจารย์ ท่านทำสมาธิบำเพ็ญเพียรมาหลายปี ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง ขอให้ท่านสอนให้ข้าด้วยเถิด ถ้าไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่อาจให้ท่านออกจากประตูเมืองไปได้”

ด้วยความต้องการจะออกจากเมือง เล่าจื๊อจึงเขียนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้บนกระดาษแล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินออกจากเมืองไป จากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นเล่าจื๊ออีกเลย

บางส่วนที่ท่านเขียนไว้คือ

รู้จักคนอื่น คือความฉลาด รู้จักตนเอง คือปัญญา

การรอบรู้เกี่ยวกับคนอื่น คือความแข็งแกร่ง การรอบรู้เกี่ยวกับตนเอง คืออำนาจที่แท้จริง

หากใครคนนั้นหยุดแข่งขันกับคนอื่นแล้ว ก็ไม่มีใครเอาชนะเขาได้

หากเรารู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอ เราจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลย

หากเราต้องการการยอมรับจากคนอื่น เราจะเป็นทาสของเขาตลอดไป

หากเรารู้ว่าเรามีเพียงพอแล้ว เราจะร่ำรวยอย่างแท้จริง

เมื่อเราพอใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใคร เราจะได้รับการเคารพนับถือ

ความรักจากคนอื่นจะทำให้เรามีพลัง ความรักจากตัวเราจะทำให้เรามีความกล้า

เมื่อปล่อยวาง เราจะมีอิสระ เราเอาชนะได้ทั้งตนเองและทุกสิ่งในโลก

🏵💮🌸🌼🌻

คุณชอบคำสอนไหนมากที่สุดและคำสอนไหนที่จะนำไปฝึกใช้ได้บ้างคะ

สุขสันต์วันทำงานค่ะ

(คำสอนสุดท้ายของเล่าจื๊อ เรียบเรียงมาจาก Lao Tzu Teachings, http://moralstories26.com/lao-tzu-teachings-with-short-story/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s