ตะวันลา

37108711_1968296969871606_7889587883160371200_o

เปาโล คูเอลญู เขียนไว้ว่า
‘ตะวันลาจะสวยงาม
ก็เมื่อยามท้องฟ้ามีเมฆหมอก’

เช่นกัน..ก่อนชีวิตบั้นปลายที่งดงาม
เราต่างก็ย่อมจะมีวันหม่นหมองบ้าง
เป็นธรรมดา

สุขสันต์ยามค่ำวันตะวันงามค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s