ธนบัตร

36480456_1945308778837092_1406716310447980544_n

วิลเลียม เช็คสเปียร์ เคยกล่าวไว้ว่า
“เหรียญมักจะมีเสียงดังเสมอ
แต่ธนบัตรนั้นไม่มีเสียง
ดังนั้นเมื่อคุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้น
พึงเตือนตนให้สงบเสงี่ยมและระวังคำพูดให้มาก”

ลองถามตัวเองเช้าวันนี้
ว่าจะเป็นเหรียญ…
ที่เรียกร้องความสนใจ
หรือจะเป็นธนบัตรปึกใหญ่
ที่ไม่ต้องอวดอ้างต่อใคร…
แต่มีคุณค่ามากมาย?

มีความสุขเช้าวันพักผ่อนค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s