พรจากพระเจ้า

30712152_1857104934324144_6904913042245419008_n

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันเข้มแข็ง
ฉันกลับต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่ง

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันฉลาดหลักแหลม
ฉันกลับต้องแก้ไขปัญหาชีวิตอันหนักหน่วง

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันมีความสุข
ฉันกลับต้องพบเจอผู้คนที่เต็มไปด้วยความทุกข์

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันร่ำรวย
ฉันกลับต้องทำงานอย่างหนักหน่วง

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันโชคดี
ฉันกลับเห็นโอกาสที่ทำให้ต้องทำงานหนักขึ้น

เมื่อฉันอ้อนวอนพระเจ้า ขอให้ฉันมีความสงบสุข
ฉันกลับต้องช่วยเหลือคนอื่น

พระเจ้าไม่เคยให้ในสิ่งที่ฉันขอเลย
พระเจ้ากลับให้พรในทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต

สวามี วิเวกานันทะ

💕💓🌸🌹🌷💐

บทเรียนชีวิต
ความยากลำบากที่กำลังเผชิญ
ล้วนสร้างให้เราแข็งแกร่งขึ้นในทุกวัน

มีความสุขในการดำเนินชีวิตในทุกวันค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s