หริทวาร์ คือประตูแห่งสวรรค์

31144033_1862381523796485_2249462887619756032_o

จากเรื่องมหาภารตะ เจ้าปาณฑปทำสงครามชนะเจ้าการพที่เมืองหัสตินาปุระ (มีรัท) แล้วยุธิษเฐียรเจ้าปาณฑปผู้เป็นพี่คนโตก็ได้ครองกรุงหัสตินาปุระเมื่อสงครามแห่งทุ่งกุรุเกษตรยุติลง

มหาราชยุธิษเฐียรได้ครองกรุงสตินาปุระมาระยะหนึ่งแล้วก็ยกราชสมบัติให้แก่ปริกษิตผู้เป็นโอรสของอภิมันยุ แล้วท้าวเธอกับพระนางเทราปทีพร้อมทั้งพระอนุชาทั้งสี่ ก็ครองตนเป็นสันยาสีเดินทางกลับสู่สวรรค์โดยมีสุนัขตัวหนึ่งติดตามไป

ในการเดินทางกลับสู่สวรรค์นั้น ผู้ร่วมเดินทางทยอยเสียชีวิตไปทีละคนนับจากพระนางเทราปที สหเทพ นกุล อรชุน และภีมะ ที่สุดก็มีแต่ยุธิษเฐียรและสุนัขติดตามเท่านั้น ที่เดินทางถึงประตูสวรค์ (หริทวาร์)

เมื่อยุธิษเฐียรมาถึง พระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพแห่งสวรรค์ก็ได้เชื้อเชิญให้ยุธิษเฐียรมหาราชผู้ทรงธรรมเข้าสู่สวรรค์ แต่ยุธิษเฐียรก็ยังมีใจอาลัยอาวรณ์ต่อเทราปทีและน้องทั้งสี่ ที่ได้เสียชีวิตไปก่อน พระอินทร์จึงทูลว่า “บุคคลเหล่านั้น ได้ไปอุบัติบนสวรรค์รออยู่ก่อนแล้ว บัดนี้ เป็นเวลาที่ยุธิษเฐียรจะได้เข้าสู่สวรรค์ ขอเชิญเถิด”

ครั้นรู้ความจริงเช่นนั้นจึงพร้อมจะเข้าสู่สวรรค์ โดยขอให้สุนัขที่ติดตามมาได้เข้าไปด้วย แต่พระอินทร์ทูลว่า “สุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่สามารถจะอนุญาตให้เข้าสู่สวรรค์ได้ ขอให้ปล่อยสุนัขไว้ที่นี่ เชิญยุธิษเฐียรเข้าสู่สวรรค์เถิด

ยุธิษเฐียรได้กล่าวตอบว่า “ข้า ฯ ไม่ปรารถนาจะทิ้งสุนัขตัวนี้ไว้ที่นี่ จะให้ข้าทิ้งได้อย่างไร ในเมื่อสุนัขตัวนี้ไม่เคยทอดทิ้งข้า ฯ เลย ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแรงเช่นไร สุนัขตัวนี้ซื่อสัตย์ยิ่งนัก หากแม้นสวรรค์ไม่อนุญาตให้สุนัขตัวนี้ติดตามข้า ฯ เข้าไป ข้า ฯ ก็มิปรารถนาจะเข้าสู่สวรรค์”

ทันทีที่ยุธิษเฐียรกล่าวจบแล้วหันไปมองสุนัขผู้ซื่อสัตย์ ปรากฎว่าสุนัขตัวนั้นได้กลายร่างเป็น “ธรรมเทพ” (พระยม) และเทพแห่งธรรมองค์นี้นี่เองที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ยุธิษเฐียร

ธรรมเทพได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมของยุธิษเฐียร แล้วก็เชื้อเชิญให้เข้าสู่สวรรค์ เหล่าเทพยดาทั้งหลายต่างมาแห่แหนต้อนรับเพื่อเชิญสู่สวรรค์”

…………….

ชื่นชมน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของยุธิษเฐียรที่ไม่ยอมทิ้งสุนัขไว้ แล้วตัวเองเดินขึ้นสวรรค์

บ่อยครั้งไหมในชีวิตที่เรา….ทำไม่ได้อย่างยุธิษเฐียร
บ่อยครั้งไหมในชีวิตที่เรายอม “ทิ้ง” สัตว์เลี้ยง เมื่อเราย้ายที่อยู่ใหม่
บ่อยครั้งไหมในชีวิตที่เรายอม “แลก” เพื่อน เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง
บ่อยครั้งไหมในชีวิตที่เรายอม “ปล่อย” คนข้างหลังไว้ เพื่อสิ่งที่เราปรารถนา

แต่ทว่าในสังคมอันซับซ้อนของเราก็ยังมีคนบางคนที่ไม่ยอมปล่อยคนที่เรารักไว้ข้างหลัง เพราะเขาเชื่อว่า “ความหมายอันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต อยู่ที่การน้อมใจลงรับใช้ผู้อื่น”

และ คำว่า “ผู้อื่น” ในที่นี้คือคนที่เรารักนั่นเอง..

♡♡♡♡

หริทวาร์ คือประตูแห่งสวรรค์ ส่วนหนึ่งจาก อินเดียจาริกด้านใน เล่มที่ ๑ การศึกษาที่งดงาม
โดย…ประมวล เพ็งจันทร์

สุขสันต์วันที่เราน้อมใจรับใช้คนที่เรารักค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s