เปลี่ยนแปลง

43012739_2091079410926694_4096322103622500352_o.jpg

ในปี 1995 หมาป่า 14 ตัวถูกปล่อยในอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ไม่มีใครคาดคิดว่าหมาป่าจะนำความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มาสู่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้

มันเริ่มต้นจากการที่หมาป่าไล่ล่ากวาง ซึ่งทำให้ประชากรของกวางลดลงอย่างรวดเร็ว การเข้ามาอยู่ของหมาป่าทำให้กวางระมัดระวังในการออกหากิน กวางพยายามเลี่ยงบางส่วนของป่าที่หมาป่าอาศัย

เมื่อกวางไม่มา ป่าแถบนั้นก็เริ่มงอกงาม ต้นหลิวเริ่มผลิใบออกช่อเขียวขจี การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น เมื่อต้นไม้ผลิดอกใบ ก็เริ่มมีผึ้งและแมลงเข้ามา

เมื่อมีแมลง นกหลายชนิดก็เริ่มเข้ามาหาอาหารและอยู่อาศัย จำนวนต้นไม้มากขึ้น นกมากชนิดก็เข้ามาเรื่อยๆ ตัวบีเวอร์ที่เคยหนีออกไปจากป่านี้ก็เริ่มกลับมาอีก เขื่อนที่สร้างขึ้นก็เป็นที่อยู่อาศัยให้กับตัวนาก ตัวหนูมัสค์แร็ต และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำต่างๆ

หมาป่าก็ฆ่าหมาอื่นๆ ที่อ่อนแอกว่า ทำให้ประชากรของกระต่ายและหนูต่างๆ มีมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงจำนวนเหยี่ยวต่างๆ จึงมีมากขึ้น แม้นกอินทรีย์หัวล้านก็เพิ่มมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น หมาป่าเปลี่ยนพฤติกรรมของแม่น้ำ ความสมดุลระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่า ทำให้สัตว์ชนิดอื่นอาศัยอยู่ได้ ตลิ่งถูกเซาะน้อยลง เพราะต้นไม้พันธุ์ไม้ที่เพิ่มขึ้น ตลิ่งแข็งแรงขึ้น ลำน้ำเล็กลง มีบึงเล็กบึงน้อยเพิ่มขึ้น ป่ามีการจัดการลำน้ำดีขึ้นตามลำดับ

หมาป่าไม่เพียงเปลี่ยนระบบนิเวศน์ของอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน หมาป่าเปลี่ยนโครงสร้างของป่าด้วย

🐺🐺🐺🐺🦊🦊🦊🦊

เราทุกคนมีศักยภาพในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

เปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์

เริ่มต้นจากรอยยิ้มที่เราอาจมอบให้ใครสักคนในยามเช้า อาจจะทำให้วันทั้งวันของเขาและหลายๆ คนรอบตัวเขาเปลี่ยนไป

อรุณสวัสดิ์เช้าวันแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s