เรียนรู้

32191094_1881048831929754_3594799498318053376_n

เด็กชายคนหนึ่งเกิดเป็นบุตรคนที่สองในครอบครัวหนึ่งในเมืองหลู่ แม่ของเขาได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอลูกชายที่ภูเขาหนีชิว เมื่อเกิดมาพ่อแม่จึงตั้งชื่อให้เขาว่า “จ้งหนี”

เมื่ออายุได้สามขวบ พ่อของเขาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน เขาจึงต้องเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจน เขารับจ้างทำงานหลายต่อหลายอย่างตั้งแต่ยังเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงวัว เสมียนยุ้งฉาง หรือเป็นคนคุมงาน เขาเรียนรู้พิธีกรรมต่างๆ จากผู้รู้ และอ่านหนังสือที่ได้เห็นตามสำนักงานต่างๆของรัฐ เขาตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาความรู้และความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนมารยาทที่ดีงามให้ดีที่สุดตั้งแต่อายุ 15 ปี เขายกย่องทุกคนที่พบพานในชีวิตให้เป็นครู ดังคำพูดที่เขามักพูดเสมอว่า “เมื่อเดินไปกับอีกสองคนอื่น ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะได้พบอาจารย์ คนที่ดีข้าพเจ้าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง คนที่เลวข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยง”

เมื่ออายุ 30 ปี เขาได้เริ่มสอนและบอกเล่าความคิดของตัวเองตามที่ได้ศึกษามา จนเป็นที่รู้จักและนับถือของบรรดาลูกศิษย์และข้าราชการทั้งหลาย

เมื่ออายุ 51 ปี เขาได้เข้ารับราชการอย่างเต็มภาคภูมิ ในภูมิภาคที่เขาทำงานอยู่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอันมาก ทว่าเขาทำงานได้เพียงสี่ปีก็เกิดการแบ่งแยกดินแดน เกิดสงครามและมีคนหมายจะกำจัดเขา เขากลับมายังบ้านเกิดอีกครั้ง ใช้ชีวิตบั้นปลายในการรวบรวมความรู้และเขียนเป็นตำราต่างๆ ด้านพิธีกรรมโบราณ บทเพลง ตำราโบราณ และลำดับเหตุการณ์ต่างๆ เขาทุ่มเทสั่งสอนลูกศิษย์ที่ดั้นด้นมาเรียนรู้จากทั่วสารทิศ และมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์ให้แผ่นดินจีนมากมาย เขาเสียชีวิตลงเมื่ออายุได้ 73 ปี หลังการเสียชีวิตของลูกชายและลูกศิษย์ที่เขารัก

แนวคิดของชายผู้นี้เป็นที่ยอมรับนับถือและเผยแพร่ไปทั่วเมืองจีนและทั่วโลก แนวคิดของเขาถูกยกย่องให้ใช้เป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองจีนตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนแนวคิดนี้ ชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออกต่างถือแนวคิดของเขาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต หลักการใหญ่ๆ ที่เขาสอนให้คนทั่วไปเน้นหนักด้านการมีน้ำใจ มีมารยาท ซื่อสัตย์ และขยันหมั่นเพียร ซึ่งจะเห็นได้จากนิสัยของคนจีนและชาวเอเชียตะวันออกโดยทั่วไป

จากเด็กชายธรรมดา มีฐานะยากจน แต่ใฝ่เรียนรู้ใฝ่รู้ ให้ความสำคัญต่อการศึกษาและตั้งใจเผยแพร่ความรู้ที่มี จนกลายมาเป็นปรมาจารย์ที่มีคนนับถือทั่วโลก เราต่างรู้จักเขาดีในนาม “ขงจื๊อ”

ณ วัดขงจื๊อ ไทเป

สุขสันต์วันแห่งการเรียนรู้ในทุกวันของชีวิตค่ะ

เรียนรู้ เรียบเรียงจากเรื่องเล่าที่ได้ฟังมาค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s