ให้…เพื่อใจที่นอบน้อม

30652204_1850709331630371_5694792284176908288_o.jpg

คนที่เดินทางไปสิงคโปร์บ่อยคงจะรู้ว่าแถบเกลาง (Geylang) ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง มีความพิเศษอยู่หลายประการ หนึ่งในความพิเศษนั้นคือแถวนี้เป็นเขตแสงสีในยามกลางคืน สถานที่เที่ยวชมนางงามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของคุณผู้ชาย มีโรงแรมราคาย่อมเยาว์อยู่แทบทุกตรอกซอกซอย และนอกจากนี้แถบเกลางก็ยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหาร สำหรับคนที่ชอบทานอาหารอร่อยๆ ที่นี่มีร้านอาหารใหญ่น้อยที่โด่งดังมากมายโดยเฉพาะร้านอาหารจีน ร้านอาหารทะเล แต่ที่น่าทึ่งสำหรับฉันสุดๆ คือแถบนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่มีวัดจีน ศาลเจ้า และองค์กรเกี่ยวกับศาสนาพุทธมากมายแทบนับไม่ถ้วน

ดังนั้นทั้งกลางวัน กลางคืน แถบนี้จึงค่อนข้างพลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมาย ต่างเจตน์จำนง ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป ผ่านไปแถบนี้ทีไร ฉันนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่ว่า “ตกนรกกันไปพลาง คว้าหานิพพานกันไปพลาง” แล้วแต่เราจะเลือก…

นอกจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วแล้ว วัดจีนอีกวัดหนึ่งที่ฉันชอบไปมากคือวัดฝูไห่ (Fu hai Chan Monastery) แม้จะอยู่ในเขตเกลางแต่วัดนี้ก็อยู่ห่างจากใจกลางความแออัดอยู่มากทีเดียว เมื่อไปถึงฉันจึงสัมผัสได้แต่ความสงบ สวยงามแบบเรียบง่ายตามแบบฉบับเซน

บริเวณวัดทั้งหมดคงจะประมาณ ๑ ไร่หรือเล็กกว่านั้น ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง คืออาคารหลักที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและเป็นสำนักงาน มีลานจอดรถใต้ดิน และห้องเก็บอัฐิใต้ดิน หอเจดีย์สูงด้านหลังที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุ และอาคารกุฏิทางขวามือที่เป็นที่พักของพระและแม่ชี

วัดนี้ยังก่อตั้งโรงพยาบาลเหรินซือ (Ren Ci Hospital and Medicare Centre) ซึ่งตั้งอยู่แถบใจกลางเมืองสิงคโปร์ขนาด 175 เตียง ซึ่งให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่คนแก่ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยอาศัยเงินบริจาคจากผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเจตนาของท่านเจ้าอาวาสหมิงยี่ (Ven. Shi Ming Yi)

แต่ทว่าเมื่อหลายปีก่อนองค์กรการกุศลองค์กรนี้ได้ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่หลายวัน เมื่อการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรพบว่ามีการนำเงินบริจาคส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เจ้าอาวาสถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน แต่ด้วยคุณประโยชน์ที่ท่านได้สร้างไว้แก่สังคม ท่านจึงได้รับการผ่อนปรนให้ถูกจำคุกเพียง 4 เดือน

หลังเหตุการณ์นั้น ฉันถามคนใกล้ตัวที่บริจาคเงินสนับสนุนวัดและโรงพยาบาลนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่า รู้สึกท้อในการทำบุญ ในการบริจาคไหม เขาตอบว่า ตามความเชื่อของเซนผู้รับคือผู้มีพระคุณ ถ้าไม่มีผู้รับเราก็ทำบุญไม่ได้ แม้จะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็ยังคงมีผู้รับอยู่ เราก็ควรให้ต่อไป

เซนเชื่อว่ายิ่งผู้รับก้มตัวรับต่ำเพียงใด ผู้ให้ยิ่งต้องก้มตัวต่ำยิ่งกว่า…

ฝูไห่แปลว่ามหาสมุทรแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง มหาสมุทรคือที่ที่อยู่ต่ำกว่าแม่น้ำหลายๆ สาย จึงสามารถรองรับน้ำไว้มากมายได้ คนที่จะรับโชคลาภและความมั่งคั่งได้ก็คงเช่นกัน ก็ยิ่งต้องทำตัวให้อ่อนน้อมให้มาก…ฉันเชื่อเช่นนั้น

ในวันนี้วัดแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทั่วไปอยู่เสมอ ผู้คนยังคงแวะเวียนมากราบพระ ขอพร นั่งสมาธิกันมิขาดสาย

โรงพยาบาลเหรินซือก็ยังคงเป็นที่พึ่งของคนยากจนต่อไป

ต้นไผ่ข้างกำแพงวัดบางต้นถูกตัดจนเกือบถึงโคน แต่ยอดอ่อนๆ ก็ยังแตกออกมา ฉันนั่งบันทึกภาพที่นั่นเนิ่นนาน นึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ให้กับอนาถปิณฑิกเศรษฐี ในครั้งแรกที่พบกันที่เมืองราชคฤห์

“ดูก่อนสุทัตตะ ผู้ตื่นอยู่มิได้หลับย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนาน ผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้ว รู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาว แต่สังสารวัฏคือการเวียนเกิดเวียนตายของสัตว์ผู้ไม่รู้ พระสัทธรรมยังยาวนานกว่านั้น

ดูก่อน สุทัตตะ สังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยาก สัตว์ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อย ๆ และการเกิดบ่อย ๆ นั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์ เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชรา ความเจ็บปวดทรมานและตาย ความต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก ความแห้งใจ ความคร่ำครวญ ความทุกข์กายทุกข์ใจ และความคับแค้นใจ อุปมาเหมือนเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นจากดินและนำดินติดขึ้นมาด้วย หรืออุปมาเหมือนโคซึ่งเทียมเกวียนแล้ว จะเดินไปไหนก็มีเกวียนติดตามไปทุกหนทุกแห่ง สัตว์โลกเกิดมาก็นำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วย ตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารออก ความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคออยู่ ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว”

“ดูก่อนสุทัตตะ เมื่อรากยังมั่นคง แม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้ว ก็สามารถขึ้นได้อีก ฉันเดียวกันเมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัยขึ้นจากดวงจิต ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ”

ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนทุกข์น้อยลงในปีใหม่ไทยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s