ชั่วโมงทอง

สุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ขอทานมีชีวิตอยู่…มื้อต่อมื้อคนยากจนมีชีวิตอยู่…วันต่อวันชาวนามีชีวิตอยู่…ฤดูต่อฤดูชนชั้นกลางมีชีวิตอยู่…ปีต่อปีพระราชามีชีวิตอยู่…ยุคสู่ยุคแต่พระจักรพรรดิ์คิดและวางแผนชีวิตไปถึงศตววรษหน้า ถึงแม้สุภาษิตข้างต้นจะหมายถึงเรื่องของปากท้องเป็นสำคัญ แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงระยะทางของความคิดและระยะเวลาของการวางแผนชีวิตอีกด้วย ในทุกวันของชีวิตเราอาจรู้สึกมีหลายต่อหลายสิ่งเหลือเกินที่ต้องทำในแต่ละวัน เราต่างกลายเป็น Mr. Yes และ Ms. Ok กันทั้งหมดเพราะเราไม่อาจปฏิเสธคำร้องขอของคนรอบข้างได้จะด้วยเหตุผลใดก็สุดแล้วแต่ ในสมองเราจึงมีแต่ความวุ่นวายจาก busyness ไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะมาคิดวางแผนชีวิตของตนเอง หรือแม้แต่ถามตัวเองว่า “เป็นไงบ้าง สบายดีไหม รู้สึกอย่างไรในวันนี้?” เรามีเวลาเพียงถามคำถามเหล่านี้กับคนอื่น (และบางครั้งก็ลืมเผื่อเวลาไว้ฟังคำตอบด้วยซ้ำ) การให้เวลากับตัวเองเป็นคนแรกในยามเช้าตรู่ของวันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นชั่วโมงทอง ชั่วโมงแห่งความเงียบสงบในชีวิต ว่ากันว่าจะช่วยสร้างความสมดุลให้ตัวเองและนำพาสิ่งดีดีให้เข้ามาในชีวิตมากมาย…อย่างน้อยที่สุดคือความพร้อมในการเริ่มต้นวันใหม่ ชั่วโมงทองก่อนพระอาทิตย์ขึ้น อาจถูกใช้ในการพิจารณาตัวเอง วางแผนชีวิตให้ตัวเองดังนี้ 1. หน้าที่ – ให้เวลา 30 นาทีเพื่อตั้งจุดมุ่งหมายให้ชีวิตในสิ่งที่จะเกิดในวันนี้ อีกหนึ่งสัปดาห์ และอีกห้าปี รวมทั้งพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน มีอะไรที่เรียนรู้ได้บ้าง เขียนบันทึกความคิดนี้ไว้ให้เราอ่านเพียงคนเดียว 2. ความรู้ – ให้เวลา 20 นาทีในการอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ที่เราสนใจ โน้ตสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ลงไป 3. ศรัทธา – ให้เวลา 10 นาทีในการสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำจิตให้สงบ ก่อนเริ่มวันดีดีContinue reading “ชั่วโมงทอง”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theContinue reading “Introduce Yourself (Example Post)”