Blog

ชั่วโมงทอง

สุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า ขอทานมีชีวิตอยู่…มื้อต่อมื้อคนยากจนมีชีวิตอยู่…วันต่อวันชาวนามีชีวิตอยู่…ฤดูต่อฤดูชนชั้นกลางมีชีวิตอยู่…ปีต่อปีพระราชามีชีวิตอยู่…ยุคสู่ยุคแต่พระจักรพรรดิ์คิดและวางแผนชีวิตไปถึงศตววรษหน้า ถึงแม้สุภาษิตข้างต้นจะหมายถึงเรื่องของปากท้องเป็นสำคัญ แต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงระยะทางของความคิดและระยะเวลาของการวางแผนชีวิตอีกด้วย ในทุกวันของชีวิตเราอาจรู้สึกมีหลายต่อหลายสิ่งเหลือเกินที่ต้องทำในแต่ละวัน เราต่างกลายเป็น Mr. Yes และ Ms. Ok กันทั้งหมดเพราะเราไม่อาจปฏิเสธคำร้องขอของคนรอบข้างได้จะด้วยเหตุผลใดก็สุดแล้วแต่ ในสมองเราจึงมีแต่ความวุ่นวายจาก busyness ไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะมาคิดวางแผนชีวิตของตนเอง หรือแม้แต่ถามตัวเองว่า “เป็นไงบ้าง สบายดีไหม รู้สึกอย่างไรในวันนี้?” เรามีเวลาเพียงถามคำถามเหล่านี้กับคนอื่น (และบางครั้งก็ลืมเผื่อเวลาไว้ฟังคำตอบด้วยซ้ำ) การให้เวลากับตัวเองเป็นคนแรกในยามเช้าตรู่ของวันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นชั่วโมงทอง ชั่วโมงแห่งความเงียบสงบในชีวิต ว่ากันว่าจะช่วยสร้างความสมดุลให้ตัวเองและนำพาสิ่งดีดีให้เข้ามาในชีวิตมากมาย…อย่างน้อยที่สุดคือความพร้อมในการเริ่มต้นวันใหม่ ชั่วโมงทองก่อนพระอาทิตย์ขึ้น อาจถูกใช้ในการพิจารณาตัวเอง วางแผนชีวิตให้ตัวเองดังนี้ 1. หน้าที่ – ให้เวลา 30 นาทีเพื่อตั้งจุดมุ่งหมายให้ชีวิตในสิ่งที่จะเกิดในวันนี้ อีกหนึ่งสัปดาห์ และอีกห้าปี รวมทั้งพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน มีอะไรที่เรียนรู้ได้บ้าง เขียนบันทึกความคิดนี้ไว้ให้เราอ่านเพียงคนเดียว 2. ความรู้ – ให้เวลา 20 นาทีในการอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ที่เราสนใจ โน้ตสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้ลงไป 3. ศรัทธา – ให้เวลา 10 นาทีในการสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำจิตให้สงบ ก่อนเริ่มวันดีดีContinue reading “ชั่วโมงทอง”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: